Zober loptu, nie drogy 2011 - Hádzaná Michalovce

Zoznam škôl

1. ZŠ Okružná 17 'A'
2. ZŠ Ul.T.J.Moussona 4
3. ZŠ Komenského 6, Sobrance
4. ZŠ Komenského 4, Sečovce
5. ZŠ Mníšek nad Hnilcom
6. ZŠ Pavla Horova
7. ZŠ Školská 2, Michalovce
8. ZŠ J.Švermu 6, Michalovce
9. ZŠ Krymská 5, Michalovce
10. ZŠ Okružná 17 'B'

Hrací systém finálového turnaja:

2 skupiny po 5 účastníkoch:
Skupina „A“ – M1, M2, Ž1, Ž2, víťaz rozstrelu Ž3 – M3
Skupina „B“ – M4, M5, Ž4, Ž5, druhý tím z rozstrelu Ž3 - M3
Rozpis podľa Bergerových tabuliek a časy stretnutí:

09.00 2-5, 09.20 3-4, 09.40 1-2
10.00 5-3, 10.25 3-1, 10.45 4-5
11.05 2-3, 11.25 1-4, 11.50 4-2
12.10 5-1, 12.30 záver

Skupina „A“
1 – Mníšek n/H, 2 – Sobrance, 3 – VI.ZŠ „B, 4 – VII. ZŠ, 5 – V.ZŠ/I.ZŠ

Skupina „B“
1 – Sečovce, 2 – VI.ZŠ „A“, 3 – II.ZŠ, 4 – VIII. ZŠ, 5 – I.ZŠ/V.ZŠ
08.50 V.ZŠ a I.ZŠ: rozstrel určujúci zaradenie do skupín

09.00 Sobrance – V.ZŠ/I.ZŠ
09.00 VI. ZŠ „A“ – I.ZŠ/V.ZŠ

09.20 VI.ZŠ „B“ – VII.ZŠ
09.20 II.ZŠ – VIII.ZŠ

09.40 Mníšek – Sobrance
09.40 Sečovce - VI.ZŠ „A“

10.00 V.ZŠ/I.ZŠ – VI.ZŠ „B“
10.00 I.ZŠ/V.ZŠ – II.ZŠ

10.25 VI. ZŠ „B“- Mníšek
10.25 II. ZŠ - Sečovce

10.45 VII.ZŠ – V.ZŠ/I.ZŠ
10.45 VIII.ZŠ - I.ZŠ/V.ZŠ

11.05 Sobrance – VI.ZŠ „B“
11.05 VI.ZŠ „A“ – II.ZŠ

11.25 Mníšek – VII.ZŠ
11.25 Sečovce – VIII.ZŠ

11.50 VII. ZŠ – Sobrance
11.50 VIII.ZŠ – VI.ZŠ „A“

12.10 V.ZŠ/I.ZŠ – Mníšek
12.10 I.ZŠ/V.ZŠ – Sečovce

Hrací systém:

2 skupiny po 5 účastníkoch (I. hrá v piatok 20.5., II. v pondelok 23.5.)
pokračovanie v pondelok 6.6.2011 (zameníme účastníkov skupín dohodnutým kľúčom)
Rozpis podľa Bergerových tabuliek a časy stretnutí:

09.00 2-5, 3-4, voľno - 1
09.30 5-3, 1-2, voľno - 4
10.00 3-1, 4-5, voľno - 2
10.30 1-4, 2-3, voľno - 5
11.00 4-2, 5-1, voľno - 3

Účastníci:
dievčatá narodené v roku 2000 a mladšie
hrajú 4 hráčky a brankárka, maximálny počet členov družstva je 10

Piatok, 20.5.2011
1 – Sobrance
2 – VI. ZŠ „A“
3 – V.ZŠ
4 – Mníšek n/H
5 – Sečovce

09.00 VI. ZŠ „A“ – Sečovce
09.00 V. ZŠ – Mníšek n/H (Sobrance)

09.30 Sečovce – V. ZŠ
09.30 Sobrance – VI. ZŠ „A“ (Mníšek)

10.00 Sobrance – V. ZŠ
10.00 Mníšek n/H – Sečovce (VI. ZŠ „A“)

10.30 Sobrance – Mníšek
10.30 VI. ZŠ „A“ – V. ZŠ (Sečovce)

11.00 Mníšek – VI. ZŠ „A“
11.00 Sečovce – Sobrance (V.ZŠ )

Pondelok, 23.5.2011
1 – I.ZŠ
2 – VIII. ZŠ
3 – III. ZŠ
4 – II. ZŠ
5 – VI. ZŠ „B“

09.00 VIII. ZŠ – VI. ZŠ „B“
09.00 III. ZŠ – II. ZŠ

09.30 VI. ZŠ „B“ – III. ZŠ
09.30 I. ZŠ – VIII. ZŠ

10.00 III. ZŠ – I. ZŠ
10.00 II. ZŠ – VI. ZŠ „B“

10.30 I.ZŠ – II. ZŠ
10.30 VIII. ZŠ – III. ZŠ

11.00 II. ZŠ – VIII. ZŠ
11.00 VI. ZŠ „B“ – I. ZŠ