O Akcii - obsah

 

Kto sme?

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zober loptu, nie drogy je priamym pokračovateľom činnosti basketbalového klubu ŠŠK Slávia Juniorbasket Košice, ktoré rozvíja a organizuje športovú činnosť predovšetkým v odvetví mládežníckeho basketbalu Košiciach ako aj na celom Slovensku v spolupráci so Slovenskou asociáciou športových škôl. Koncentruje sa na prípravu a organizáciu masového, výkonnostného a vrcholového mládežníckeho basketbalu vo všetkých formách tréningového a regeneračného procesu. Vykonáva telovýchovné služby prostredníctvom svojich členov - trénerská činnosť, činnosť v rámci Školských športových stredísk a športových tried na základných školách a v iných organizáciách na to určených. Zabezpečuje materiálnu a technickú základňu potrebnú na realizáciu jednotlivých činností a podujatí formou spolupráce s obchodnými a reklamno-marketingovými spoločnosťami, ako aj so samosprávou a štátnou správou. Na činnosti OZ zober loptu, nie drogu sa podieľajú fundovaní odborníci z oblasti špeciálnej pedagogiky, tréneri 1. a 2. triedy.

 

strana 1 Ďalšia kapitola