O Akcii - obsah

 

O čo nám ide?

Ilustračný obrázok

K základným znakom zdravia patrí aj schopnosť eliminovať poškodzovanie životných prejavov na čo najnižšiu mieru a obnovovať ich funkčné optimum z vlastných, vnútorných síl. Starostlivosť o správnu výživu, pohybovú aktivitu či vyhýbanie sa škodlivým návykom nie sú bežnou súčasťou detí a mladých ľudí, ani dospelej populácie. Našim projektom sa chceme pokúsiť, aby sa takou stali. Jeden z cieľov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži – zlepšovať zdravotný stav detí a mládeže na optimálne dosiahnuteľnú úroveň, posilňovať ich telesnú odolnosť, fyzickú zdatnosť a výkonnosť a posilniť tak podiel preventívneho pôsobenia pred nežiadúcimi javmi – len potvrdzuje náš zámer venovať sa tejto problematike. Chceme sa podieľať ako na vytváraní materiálno-technických podmienok pre športovanie, tak aj na organizovaní podujatí pre deti a mládež, tak aby sme ich motivovali vo zvýšenej miere využívať dostupné školské ihriská a iné športové zariadenia. Chceme ponúknuť deťom a mladým ľuďom zmysluplné a kultivované vyplnenie voľného času a pokúsiť sa presvedčiť ich, že lopta je tá najsprávnejšia droga. Preto sa zrodilo občianske združenie Zober loptu, nie drogu. Preto sa zrodil turnaj s rovnakým menom. Preto sa budeme usilovať, aby z sa z neho stala tradícia. Preto budeme radi, ak sa k nám pridáte – Vy aj Vaše deti.

 

Predošlá kapitola strana 2 Ďalšia kapitola