Zober loptu, nie drogy 2008

Pilotný projekt občianskeho združenia Zober loptu, nie drogy sa vydaril. V rámci neho počas novembra a decembra 2007 chlapci a dievčatá z 5. až 9. ročníkov košických základných škôl a osemročných gymnázií odohrali desiatky zápasov v basketbale. Už pri jeho vyhodnotení v Steel aréne bolo jasné, že bude mať pokračovanie. V tomto roku však členovia združenia spojili sily so športovým klubom mesta Košice Šport pre všetkých a rozhodli sa obohatiť basketbal o ďalšie loptové hry. A tak v apríli a v máji bude Infiniti aréna patriť tínedžerom - chlapcom aj dievčatám, ktorí si budú chcieť zahrať okrem basketbalu aj futsal a hádzanú.

Športový klub Šport pre všetkých v prvom polroku školského roku 2007/2008 realizoval okrem loptových súťaží aj preteky v plávaní a ľahkej atletike pre neregistrovaných športovcov. Cieľom tohto projektu je dať šancu trénovať a súťažiť aj žiakom zo sociálne slabších rodín, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na pravidelné športovanie a zároveň v maximálne možnej miere využívať školské a mestské športoviská.

Skúsenosti, ktoré občianske združenie Zober loptu, nie drogy získalo pri organizovaní vlastného projektu, teraz zúžitkuje pri realizácii podobných aktivít v hádzanej a futsale. Spolu tak budú napĺňať predsavzatie, ktoré si mesto Košice dalo v rámci Koncepcia rozvoja športu v meste.

Celý projekt mediálne zastrešuje reklamná agentúra Infiniti media, s.r.o.