Program a výsledky súťaží

Účastnícti: ZŠ T.J. Moussona (I.), ZŠ Školská (V.), ZŠ Okružná (VI.), ZŠ Krymská (VII.), ZŠ P. Horova (VIII.), Osemročné gymnázium Ľ.Štúra

Hrací deň:8.12.200826.11.2008

 
Program hracieho dňa 8.12.2008
pondelok 8.12.2008
Č.z. Zápas Výsledok
1. ZŠ Školská (V.) - Osemročné gymnázium Ľ.Štúra 5:5
2. ZŠ P. Horova (VIII.) - ZŠ Okružná (VI.) 4:13
3. ZŠ P. Horova (VIII.) - ZŠ Krymská (VII.) 4:9
4. Osemročné gymnázium Ľ.Štúra - ZŠ T.J. Moussona (I.) 16:7
5. ZŠ Školská (V.) - ZŠ Okružná (VI.) 12:13
6. ZŠ P. Horova (VIII.) - ZŠ T.J. Moussona (I.) 4:11
7. ZŠ Krymská (VII.) - Osemročné gymnázium Ľ.Štúra 6:13
8. ZŠ Školská (V.) - ZŠ T.J. Moussona (I.) 10:6
9. ZŠ Krymská (VII.) - ZŠ Okružná (VI.) 6:15
10. ZŠ P. Horova (VIII.) - Osemročné gymnázium Ľ.Štúra 0:13
11. ZŠ Školská (V.) - ZŠ Krymská (VII.) 12:4
12. ZŠ T.J. Moussona (I.) - ZŠ Okružná (VI.) 8:11
13. ZŠ Školská (V.) - ZŠ P. Horova (VIII.) 15:3
14. ZŠ Krymská (VII.) - ZŠ T.J. Moussona (I.) 10:8
15. ZŠ Okružná (VI.) - Osemročné gymnázium Ľ.Štúra 13:9