Zober loptu, nie drogy 2011

Potrebu zapojiť do športových aktivít mládež si spoločnosť uvedomuje stále viac a viac. Technický pokrok a nástup nových foriem komunikácie už dlhšiu dobu udávajú trend vo voľnočasových aktivitách teenagerov. Náš projekt Zober loptu, nie drogy vznikol ako odozva na vzrastajúcu pasivitu, ktorá vedie k znižovaniu telesnej odolnosti a škodlivým návykom.

Mládež oslovujeme prostredníctvom základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré sú od nás dotované materiálnym zabezpečením potrebným na trénovanie basketbalu, hádzanej, futbalu/futsalu a vybíjanej. Organizovaním turnajov v profesionálnom prostredí a pod dozorom odborných rozhodcov sa snažíme motivovať mladých ľudí k zvýšenému záujmu o loptové hry. Tie učia tímovej spolupráci, tvorivosti, zvyšujú koncentráciu a rozvíjajú kondičné a koordinačné schopnosti. Navyše rozvíjajú strategické myslenie a pestujú zmysel pre fair play.

Krstnými rodičmi projektu sú profesionálni športovci Zuzana Žirková – kapitánka slovenskej reprezentácie v basketbale a najlepšia basketbalistka republiky a Richard Štochl – najlepší hádzanár Slovenska a kapitán reprezentácie. Vo svojom obore dosiahli obrovské úspechy a reálnym stretávaním sa s deťmi im ponúkajú najlepšie športové vzory, s akými sa môžu stotožniť.

Novú sezónu projekt Zober loptu, nie drogy odštartoval hádzanou v Košiciach, na ktorú sa prihlásilo 16 škôl. Od marca štartujeme aj futsalový turnaj, do ktorého sa záujemcovia môžu stále prihlásiť. V prvých aprílových dňoch bude spustená nová reklamná kampaň, ktorou by sme chceli motivovať stále viac a viac detí k správnej voľbe.