Futsal Galanta 2011

Zoznam prihlásených škôl

1.ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta
2.ZŠ Sídl.SNP 1415/49
3.ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa
4.ZŠ Štefánikova ul. 745/1, Galanta
5.ZŠ Gejzu Dusíka
6.Gymnázium Z.Kodálya s V.J.M.Galanta
7.ZŠ s MŠ Voderady
8.Gymnázium Janka Matúšku Galanta

Rozpis skupín a zápasov turnaja.

A. skupina
1. ZŠ Sídlisko SNP 14515/49
2. Gymnázium Z.Kodálya s V.J.M.Galanta
3. ZŠ Štefánikova ulica 977
4. ZŠ s MŠ Voderady
B. skupina
1. Gymnázium Janka Matúšku Galanta
2. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta
3. ZŠ Gejzu Dusíka
4. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača

Program zápasov 1. hracieho dňa ( 11.4.2011):

13.00 - A ZŠ Sídlisko SNP 14515/49 - Gymnázium Z.Kodálya s V.J.M.Galanta
13.30 – B Gymnázium Janka Matúšku Galanta - ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta
14.00 – A ZŠ Štefánikova ulica 977 - ZŠ s MŠ Voderady
14.30 – B ZŠ Gejzu Dusíka - ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača
15.00 – A ZŠ Sídlisko SNP 14515/49 - ZŠ Štefánikova ulica 977
15.30 – B Gymnázium Janka Matúšku Galanta - ZŠ Gejzu Dusíka
16.00 - A Gymnázium Z.Kodálya s V.J.M.Galanta - ZŠ s MŠ Voderady
16.30 - B ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta - ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača

Program zápasov 2. hracieho dňa ( 12.4.2011):

13.00 - B Gymnázium Janka Matúšku Galanta - ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača
13.30 – A ZŠ Sídlisko SNP 14515/49 - ZŠ s MŠ Voderady
14.00 – B ZŠ Gejzu Dusíka - ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta
14.30 – Gymnázium Z.Kodálya s V.J.M.Galanta - ZŠ Štefánikova ulica 977
15.00 – 4. A - 4. B o 7. až 8. miesto
15.30 – 3. A - 3. B o 5. až 6. miesto
16.00 - 2. A - 2. B o 3. až 4. miesto
16.30 – 1. A - 1. B o 1. až 2. miesto

17.00 - Vyhodnotenie športovej časti a odovzdanie ocenení

Pri rovnosti bodov v záverečnej tabuľke rozhoduje vzájomný zápas a počet strelených gólov.

Propozície

 • Vedúci družstiev resp. tréneri-učitelia nech predložia menné zoznamy hráčov k prvej prezentácii spolu so svojim menom a názvom školy, ktorú reprezentujú.
 • Počet hráčov družstva je obmedzený na desať.
 • Počet hráčov v zápase je 4 v poli a brankár.
 • Hra brankára : Rukami chytiť loptu smie brankár iba v bránkovom území. Rukami rozohrať loptu smie iba po získaní lopty z „gólautu“, t.j. ak lopta vystrelená súperom, prejde do autu cez bránkovú čiaru mimo brány. Inak hrá brankár nohami. Takisto iba nohami smie hrať brankár ak mu hráči z poľa prihrajú loptu. Brankár sa smie zúčastniť hry po celom ihrisku.
 • Striedanie : tréner môže striedať hráčov kedykoľvek ale musí dodržať pravidlo o počte hráčov na ihrisku v hre.
 • V stredovom kruhu sa rozohráva iba na začiatku zápasu, začiatku polčasu a po odpískaní rozhodcom vstreleného gólu niektorým družstvom.

Pred každým zápasom budú hráči oboznámení o ďaľších pravidlách Futsalu priamo rozhodcom , ktorý bude uvedené stretnutie rozhodovať.

 • Je zakázané používať inú ako halovú obuv (nešpiniacu palubovku)pre športovcov.
 • Lopty a rozhodcovia sú zabezpečení organizátormi.

Hracie dresy dostane každé družstvo pri prvej prezentácii na mieste konania prvého zápasu družstva. (Pozn. Ak chýba tričko/dres niektorej škole, nahláste to na mail : projekt@zoberloptu.sk a dáme tričká dorobiť !!!)

 • Hrací čas : 2 x 12 min , hrá sa podľa pravidiel futsalu. Prípadné problémy sa riešia namieste zástupcami Hracej komisie a jej rozhodnutia sú platné okamžite.
 • Ak sa skončí stretnutie v riadnom hracom čase remízou nasledujú penaltové rozstrely a to v prvom rozstrele 4 penalty a ak ani po nich nie je rozhodnuté nasledujú ďaľšie rozstrely až do rozhodnutia. V prvom rozstrele môžu penalty zahrávať iba hráči, ktorí boli v okamihu ukončenia zápasu na hracej ploche. V ďaľších rozstreloch po jednom hráčovi z každého družstva, už hráčov určuje tréner/vedúci družstva. Víťaz sa určí v tomto okamihu vtedy až ak niekto z dvojice nepremení trestný kop/ penaltu a druhý z dvojice áno.
 • Žiadame jednotlivé družstvá aby kvôli riadnemu a bezproblémovému priebehu zápasov dodržali dátumy a najmä hodiny začiatku turnajov.
 • Vyhodnotenie projektu a odovzdávanie cien bude oznámené neskôr elektronicky zúčastneným školám i na stránke projektu.

Organizátori a Hracia komisia :
Toni Blaževski – hlavný rozhodca projektu mobil : 0905 848 710
Damián EXNER – riaditeľ projektu 0907 937 197 , e-mail : projekt@zoberloptu.sk