Rozpis skupín a systém súťaže basketbal Stará Ľubovňa 2011

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : Školský úrad Hniezdne

Termíny :
základné kolá : 2.11, 4.11, 9.11, 11.11
finále : 18.11, 23.11
o umiestnenie : 16.11, 25.11

Účastníci :žiaci jednej školy narodení 1.1.1996 a mladší
Skupina A :
1. Komenského
2. Za vodou
3. Kamienka
4. Jakubany
Skupina B :
1. Levočská
2. Nová Ľubovňa
3. Podolínec
4. Plavnica

Miesto :
2.11. Základná škola, Komenského č. 6, Stará Ľubovňa
4.11. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
9.11. Základná škola, Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa
11.11. Základná škola, Levočská č. 6, Stará Ľubovňa
Ďalšie termíny a miesta : podľa umiestnenia v základných skupinách

Začiatky zápasov : o 10,00 h, prípadne podľa dohody so súhlasom vedení jednotlivých škôl

Poradie zápasov : 1 – 4, 2 – 3, 4 – 3, 1 – 2, 2 – 4, 3 - 1 s pravidlom, že poradie zápasov sa mení podľa miesta odohratia zápasov, domáce družstvo má vždy číslo 1.

Postup : do finále postupujú prvé dve družstvá z oboch skupín, družstvá na treťom a štvrtom mieste odohrajú zápasy o konečné umiestnenie. Finálové zápasy i zápasy o umiestnenie odohrajú družstvá u každého účastníka.

Hrací čas : 2 x 12 minút / prípadne podľa dohody /

Podmienka štartu : súpiska družstva podpísaná riaditeľom školy a vedúcim družstva / stiahnuť zo stránky KŠÚ Prešov /

Počet chlapcov a dievčat : : v zápasoch musia byť na ihrisku popri chlapcoch minimálne dve dievčatá !

Pravidlá : podľa platných pravidiel basketbalu a ustanovení týchto propozícií

Technické zabezpečenie : stolík, stopky, zápisy, píšťalka a ukazovateľ skóre

Rozhodcovia : Mgr. Vladislav Boršovský a PaedDr. František Solár

Ekonomické zabezpečenie : družstvá štartujú na vlastné náklady

Ocenenia : : basketbalové lopty pre potreby telesnej výchovy, poukážky na nákup športových potrieb, tričká pre každého účastníka projektu, ocenenia za účasť i umiestnenie, možnosť pravidelného súperenia v duchu fair – play, športové i spoločenské zážitky a bonus - účasť na zápase Euroligy žien 14.12.2011 v Infinity aréne v Košiciach s prevzatím ocenení

Informácie :
tel. čísla : 0908 980 746, 0907 937 197
e-maily : fransol@centrum.sk, projekt@zoberloptu.sk

Damián Exner
riaditeľ OZ

PaedDr. František Solár
okresný koordinátor