Futsal Stará Ľubovňa 2011

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : Školský úrad Hniezdne, učitelia telesnej výchovy prihlásených škôl

Účastníci :žiaci jednej školy narodení 1.1.1995 a mladší
Skupina A :
1. Za vodou
2. Nová Ľubovňa
3. Jakubany
4. Kamienka
Skupina B :
1. Komenského
2. Vyšné Ružbachy
3. Podolínec
4. ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Skupina C :
1. Plavnica
2. Levočská
3. Orlov
4. Malý Lipník

Termíny a miesta :
4.4.2011 skupina A – športová hala Stará Ľubovňa od 11.00 h
5.4.2011 skupina B – športová hala Vyšné Ružbachy od 9.00 h
5.4.2011 skupina C – športová hala Stará Ľubovňa od 9.00 h

Finále a zápasy o umiestnenie podľa umiestnení v základných skupinách v termínoch :
11.4. a 18.4.2011- skupina o 9. - 12. miesto
12.4. a 19.4.2011 - skupina o 5. - 8. miesto
13.4. a 20.4.2011 - finálová skupina

Začiatky zápasov : o 11.00 h v pondelok a v stredu a o 9.00 h v utorok

Poradie zápasov : 1 – 4, 2 – 3, 4 – 3, 1 – 2, 2 – 4, 3 - 1 1 s pravidlom, že poradie zápasov v skupinách sa určí podľa umiestnenia v základnom kole

Postup : do finále postupujú prvé družstvá z každej skupiny a jedno družstvo z druhého miesta s najvyšším počtom bodov, družstvá umiestnené na druhom mieste a dve družstvá z tretích miest s najvyšším počtom bodov vytvoria skupinu o 5. - 8. miesto, ostatné štyri družstvá vytvoria skupinu o 9. – 12. miesto

Hrací čas : 2 x 12 minút / prípadne podľa dohody /

Podmienka štartu : súpiska podpísaná riaditeľom školy

Počet chlapcov a dievčat : : v zápasoch musí byť na ihrisku popri chlapcoch minimálne jedno dievča

Pravidlá : podľa platných pravidiel futsalu a ustanovení týchto propozícií

Technické zabezpečenie : stolík, stopky, píšťalka a ukazovateľ skóre

Rozhodcovia : Miroslav Furtkevič a ním delegovaný rozhodca

Ekonomické zabezpečenie : družstvá štartujú na vlastné náklady

Ocenenia : : futbalové lopty pre potreby telesnej výchovy, účastníci získajú tričká a ocenenia za účasť i umiestnenie, možnosť športovať, získavať športové i spoločenské zážitky a b o n u s - prekvapenie

Informácie :
tel. čísla : 0908 980 746, 0907 937 197
e-maily : fransol@centrum.sk, projekt@zoberloptu.sk

Damián Exner
riaditeľ OZ

PaedDr. František Solár
okresný koordinátor