Basketbal Košice - Rozpis základnej časti turnajov

Dátum deň skupina

11.11.2011 – piatok A začiatok : 12.30 hod

 1. zápas ZŠ Požiarnická 3 – SŠ KM Čordákova 50
 2. zápas Gym a ZŠ S.Máraiho – ZŠ Požiarnická 3
 3. zápas Gym a ZŠ S.Máraiho – SŠ KM Čordákova 50

14.11.2011 – pondelok B začiatok : 13.00 hod

 1. zápas ZŠ Krosnianska 4 – ZŠ Jenisejská 22
 2. zápas ZŠ Gemerská 2 – ZŠ Krosnianska 4
 3. zápas ZŠ Gemerská 2 – ZŠ Jenisejská 22

15.11.2011 – utorok C začiatok : 13.00 hod

 1. zápas ZŠ Park Angelinum – ZŠ Družicová
 2. zápas ZŠ Polianska 1 – ZŠ Park Angelinum
 3. zápas ZŠ Polianska 1 – ZŠ Družicová

16.11.2011 – streda D začiatok : 13.00 hod

 1. zápas ZŠ Janigova 2 – ZŠ Postupimská
 2. zápas ZŠ Juhoslovanská 2 – ZŠ Janigova 2
 3. zápas ZŠ Juhoslovanská 2 – ZŠ Postupimská

18.11.2011 – piatok E začiatok : 12.30 hod

 1. zápas ZŠ Lechkého 1 – ZŠ Masarykova
 2. zápas ZŠ Belehradská 21 – ZŠ Lechkého 1
 3. zápas ZŠ Belehradská 21 – ZŠ Masarykova

21.11.2011 – pondelok F začiatok : 13.00 hod

 1. zápas ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 – ZŠ Bruselská 18
 2. zápas ZŠ Trebišovská 10 – ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21
 3. zápas ZŠ Trebišovská 10 – ZŠ Bruselská 18

22.11.2011 – utorok G začiatok : 13.00 hod

 1. zápas ZŠ Tomášikova 31 – Gynázium .R.Štefánika
 2. zápas Gynázium .R.Štefánika – ZŠ Tomášikova 31

Koniec základnej časti

Rozpis súťažného systému projektu „Zober loptu, nie drogy“ Basket Košice 2011

Družstvá rozdelíme do šiestich trojčlenných a jednej dvojčlennej skupiny.
V základnej časti odohrajú družstvá zápasy vo svojich skupinách systémom každý s každým. Z titulu obmedzeného času v športovej hale budeme hrať 1,5 hodiny teda 3 zápasy na jednotlivé hracie dni.

Po skončení základnej časti vytvoríme zase trojčlenné družstvá, podľa toho ako sa umiestnili v základnej časti. A teda družstvá umiestnené na prvých miestach v skupinách plus dve družstvá z druhých miest , ktoré strelili najvyšší počet bodov v základnej časti vytvoria tri finálové družstvá modrej skupiny o 1. až 9. miesto. Družstvá na druhých miestach plus dve družstvá z tretích miest tiež s najvyšším počtom strelených bodov v základnej časti vytvoria červenú finálovú skupinu o 1. až 9. miesto. Dve družstvá s najnižším počtom strelených bodov sa stretnú vo vzájomnom dvojzápase v žltej skupine.

Po skončení tejto nadstavbovej časti budú nasledovať boje o konečné umiestnenia, medzi prvými druhými a tretími družstvami v jednotlivých skupinách.

Hracími dňami a hodinami sú :

Pondelok – 13.00 – 14.30
Utorok – 13.00 – 14.30
Streda – 13.00 – 14.30
Piatok – 12.30 – 14.00

Miesto konania zápasov Infiniti Aréna. Príchod družstiev časujte tak, aby sme začali načas !!!

Upozorňujeme ctených trénerov a učiteľov na vlastnú športovú HALOVÚ obuv a hlavne obuv žiakov.

Družstvo, ktoré sa nedostaví na zápasy bez predchádzajúceho ospravedlnenia bude mať skontumované zápasy. V každom prípade sa snažte vopred kontaktovať koordinátorov projektu. Prekladať zápasy je veľmi, veľmi obtiažne.

Hrací čas zápasu je 2×12 min hrubý čas podľa pravidiel basketbalu v danej kategórii. Hracia lopta veľkosti č. 6 ( ženská) Tričká pre družstvá a polokošele pre trénerov/ky a učiteľov/ky budú dodané pri prvom zápase družstva. Platí pravidlo , že v družstvách musia byť zastúpené počas zápasu obe pohlavia.

Pred prvým zápasom , prosíme predložte koordinátorke (zapisovateľka)pro­jektu súpisky družstva žiakov školy, potvrdené kompetentným zástupcom školy (riaditeľom/kou alebo jeho zástupcom /kyňou )

Hracia komisia :
Damián EXNER – predseda HK 0907 937 197
Andrea BODENLOSZOVÁ členka HK – koordinátorka projektu 0905 198 626
Mgr. Judita EXNEROVÁ členka HK – koordinátorka projektu 0948 684 443