Zober loptu, nie drogy 2011 - Futbal Rimavská Sobota


PROPOZÍCIE GEMERSKÉHO POHÁRA V MALOM FUTBALE

zmiešaných družstiev žiakov a žiačok základných škôl a projektu „Zober loptu, nie drogy“

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Centrum voľného času Relax Rimavská Sobota a Mestský športový klub Rimavská Sobota
Generálny partner: Občianske združenie „Zober loptu nie drogy“
Termín: 22. júna 2011 ( streda )
Miesto: Futbalový štadión MŠK – umelá tráva
Kategórie: Zmiešané družstvá ZŠ – žiaci, žiačky nar. 1.1.1995 a mladší
Riaditeľ súťaže: Mgr. Eva Greisigerová, riaditeľka CVČ Relax
Účastníci: Zaregistrované družstvá, družstvo tvorí maximálne 10 hráčov
a 2 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy. Minimálny počet dievčat je 1.
Prihlášky: Registrácie na účastníckom formulári na http://www.zoberloptu.sk/ucastnicky_formular prihlasovací formulár akcia Futbal Rimavská Sobota 2011 do : 20.6.2011
Prezentácia: V deň konania do 08,40 hod. na futbalovom štadióne MŠK RS
Rámcový časový program:
08,00 – 08,40 prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
08,40 – 08,55 porada vedúcich, žrebovanie
08,55 začiatok turnaja nástupom družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému
09,00 prvé zápasy v skupinách
Úhrada: Cestovné na náklady hradí vysielajúca organizácia
Bonusy: Každý zúčastnený hráč dostane tričko s logom a odznak.
Vedúci družstiev obdržia polokošele.
Jednotlivé školy dostanú poukážku na nákup športového materiálu.
Poistenie: Každý pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.
Upozornenie: Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ Technické ustanovenia

Podmienky štartu: Platná spoločná súpiska mužstva ( meno, priezvisko, dátum narodenia, pečiatka a podpis riaditeľa školy a vedúceho mužstva ), jednotné dresy, brankár odlišnej farby, vhodná obuv na umelú trávu ( tenisky, tarfy, liso- vané kopačky ).
Ihrisko: Hádzanárske s hádzanárskymi bránami, počet hráčov na ihrisku 4 + 1
Námietky: Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu s vkladom 5 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.
Pravidlá a predpis: Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a týchto propozícií. Na ihrisku počas hry musí byť minimálne 1 dievča.
Žrebovanie prebehne pred začiatkom turnaja na technickej porade.
Systém súťaže: V troch skupinách každý s každým, víťazi skupín medzi sebou o konečné umiestnenie
Určenie poradia: Za vyhratý zápas 3 body, za remízu 1 bod - body, - vzájomný zápas, - rozdiel gólov, - vyšší počet strel. gólov - menší počet obdržaných gólov, - žreb
Hracia doba: Určí sa na porade vedúcich.
Občerstvenie: Zabezpečí a hradí generálny partner
Rozhodcovia prenájom: Zabezpečí usporiadateľ, hradí generálny partner
Ceny: Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia od generálneho partnera poháre, ostatné mužstvá jednotné poháre Iné: Šatne vzľadom na veľký, počet družstiev nemôžme zabezpečiť, preto cenné veci neodporúčame mať so sebou. Organizátor nezodpovedá za osobné veci a cennosti súťažiacich.
Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušovania pravidiel

V Rimavskej Sobote, 10.06.2011

Mgr. Eva Greisigerová, v.r.
riaditeľka CVČ Relax