Rozpis skupín a systém súťaže basketbal Košice 2010

A skupina
ZŠ Park Angelinum - Mgr. Lukaš Jozef
ZŠ Gym a S.Máraiho - Bundschuhová Gabriela
ZŠ Janigova 2 - Mgr. Eva Maguľáková
ZŠ Polianska 1 - Semanová Elena
ZŠ Jenisejská 22 - Mgr. Kmecová Beáta

B skupina
ZŠ KM Čordákova 50 - Gardoš Matej
ZŠ Belehradská 21 - Kátlovská Renáta
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 - Faltin Ivan
ZŠ Krosnianska 4 - Mgr. Pavliková Eva
ZŠ Tomášikova 31 - Horváthová Ľuboslava

C skupina
Gymn.M.R.Štefánika - Mgr. Rudolf Líška
ZŠ Požiarnická 3 - Mgr. Illyesová
ZŠ Juhoslovanská 2 - Miženková Ľubomíra
ZŠ Fábryho 44 - Bardelčík Marián
ZŠ Družicová - Ing. Jenčík

D skupina
ZŠ Lechkého - Mgr. Servansky Juraj
ZŠ Masarykova 19/A - Baliová Božena
ZŠ Bruselská 18 - Silvia Vodilová
ZŠ Gemerská 2 - Mgr. Jarmila Rakušanová
ZŠ Trebišovská 10 - Tibor Valenta

Družstvá rozdelíme do štyroch päťčlenných skupín.
V základnej časti odohrajú družstvá zápasy vo svojich skupinách systémom každý s každým.
Z titulu obmedzeného času v športovej hale budeme hrať 2,5 hodiny teda maximálne 5 zápasov na jednotlivé hracie dni. V základnej časti prídu družstvá teda do Infiniti Arény dvakrát a odohrajú po dva zápasy.
Plán zápasov v skupinách základnej časti je takýto (Čísla ZŠ sú pridelené vyššie v skupinách):
Prvý turnaj : 1. – 2. , 3. - 4. , 5. – 1. , 2. – 4. , 3. – 5.
Druhý turnaj : 1. – 3. , 2. – 5. , 4. – 1. , 3. – 2. , 4. – 5.

Po skončení základnej časti vytvoríme štvorčlenné družstvá, podľa toho ako sa umiestnili v základnej časti.
Skupina E – 1.A , 2.B , 1.C , 2.D
Skupina F – 2.A , 1.B , 2.,C , 1.D
Skupina G – 3.A , 4.B , 3.C , 4.D
Skupina H – 4.A, 3.B , 4.C , 3.D
Skupina I - 5.A , 5.B , 5.C , 5.D

Po skončení tejto nadstavbovej časti budú nasledovať boje o konečné umiestnenie....

Odvetné zápasy skupiny I o konečné sedemnáste až dvadsiate miesto.

O trináste až šestnáste miesto :
3. , 4. zo skupiny G + 3. , 4. zo skupiny H

O deviate až dvanáste miesto :
1.,2. zo skupiny G + 1.,2. zo skupiny H

O piate až ôsme miesto :
3. , 4. zo skupiny E + 3. , 4. zo skupiny F

O prvé až štvrté miesto :
1.,2. zo skupiny E + 1.,2. zo skupiny F

Hracími dňami a hodinami sú :
Pondelok - 12.00 – 14.30
Utorok - 12.00 – 15.30
Streda - 12.00 – 14.30
Piatok - 11.30 – 14.00

Miesto konania zápasov Infiniti Aréna.
Príchod družstiev časujte tak, aby sme začali načas !!!

Upozorňujeme ctených trénerov a učiteľov na vlastnú športovú HALOVÚ obuv a hlavne obuv žiakov.

Družstvo, ktoré sa nedostaví na zápasy bez predchádzajúceho ospravedlnenia bude mať skontumované zápasy. V každom prípade sa snažte vopred kontaktovať koordinátorov projektu. Prekladať zápasy je veľmi, veľmi obtiažne.

Hrací čas zápasu je 2 x 10 min čistý čas podľa pravidiel basketbalu v danej kategórii.
Hracia lopta veľkosti č. 6 ( ženská) Tričká pre družstvá a polokošele pre trénerov/ky a učiteľov/ky budú dodané pri prvom zápase družstva.
Platí pravidlo , že v družstvách musia byť zastúpené počas zápasu obe pohlavia.

Pred prvým zápasom , prosíme predložte koordinátorke (zapisovateľka)projektu súpisky družstva žiakov školy, potvrdené kompetentným zástupcom školy (riaditeľom/kou alebo jeho zástupcom /kyňou )

Hracia komisia :

Damián EXNER – predseda HK
Kontakt : 0907 937 197
projekt@zoberloptu.sk

Bc. Dominika KRAJŇÁKOVÁ - členka HK - koordinátorka projektu
Kontakt : mobil: 0904 850 558
domikra@post.sk

Bc. Judita EXNEROVÁ – členka HK - koordinátorka projektu
Kontakt : mobil: 0904 010 878