Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : Školský úrad Hniezdne, učitelia telesnej výchovy prihlásených škôl

Termíny :
základné kolá : 15.3 skupina A, 18.3 skupina B, 22.3 skupina A, 23.3 skupina B
finále : 29.3 a 12.4.2010
o umiestnenie : 30.3 a 13.4.2010

Účastníci :žiaci jednej školy narodení 1.1.1994 a mladší
Skupina A :
1. Plavnica
2. Levočská č. 6, Stará Ľubovňa
3. Nová Ľubovňa
4. Jakubany
Skupina B :
1.Za vodou
2. Komenského č. 6, Stará Ľubovňa
3. Podolínec
4. Vyšné Ružbachy

Miesto :
15.3.2010 skupina A – športová hala Stará Ľubovňa
18.3.2010 skupina B – športová hala Stará Ľubovňa
22.3.2010 skupina A – športová hala Stará Ľubovňa
25.3.2010 skupina B – športová hala Vyšné Ružbachy

Finále a zápasy o umiestnenie dohodneme po odohraní zápasov v základných skupinách

Začiatky zápasov : o 13,30 h

Poradie zápasov : 1 – 4, 2 – 3, 4 – 3, 1 – 2, 2 – 4, 3 - 1 s pravidlom, že poradie zápasov sa mení podľa umiestnenia v prvom turnaji.

Postup : do finále postupujú prvé dve družstvá z každej skupiny. Tretí a štvrtý zo skupiny odohrajú dva turnaje o konečné umiestnenie.

Hrací čas : 2 x 12 minút / prípadne podľa dohody /

Podmienka štartu : súpiska podpísaná riaditeľom školy a vedúcim družstva

Počet chlapcov a dievčat : : v zápasoch môžu byť na ihrisku popri chlapcoch aj dievčatá / bolo by vhodné , aby tam naozaj boli /

Pravidlá : podľa platných pravidiel futsalu a ustanovení týchto propozícií

Technické zabezpečenie : stolík, stopky, zápisy / donesiem / píšťalka a ukazovateľ skóre

Rozhodcovia : Miroslav Furtkevič a ním delegovaný rozhodca

Ekonomické zabezpečenie : družstvá štartujú na vlastné náklady

Ocenenia : : futsalové lopty pre potreby telesnej výchovy, poukážka na nákup športových potrieb, účastníci získajú tričká a ocenenia za účasť i umiestnenie, možnosť športovať, získavať športové i spoločenské zážitky a b o n u s - prekvapenie

Prosba : prosím kolegov, aby nahlásili veľkosti polokošiel zavolaním na tel. číslo pána Damiána Exnera 0907 937 197

Informácie :
tel. čísla : 0908 980 746, 0907 937 197
e-maily : fransol@centrum.sk, projekt@zoberloptu.sk

Damián Exner
riaditeľ OZ

PaedDr. František Solár
okresný koordinátor