2010 Futsal Košice

Účastníci :
 1. ZŠ Janigova 2 Zodpovedná osoba – Zibrinyiová Zuzana
 2. ZŠ Krosnianska 4 Zodpovedná osoba – Pavliková Eva
 3. ZŠ Park Angelinum 8 Zodpovedná osoba - Lukaš Jozef
 4. ZŠ Jenisejská 22 Zodpovedná osoba - Kmecová Beáta
 5. ZŠ Starozagorská 8 Zodpovedná osoba - Mozola Ľubomír
 6. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurérova 21 Zodpovedná osoba - Faltin Ivan
 7. ZŠ Gemerská 2 Zodpovedná osoba - Rakušanová Jarmila
 8. ZŠ Belehradská 21 Zodpovedná osoba - Barsa Ladislav
 9. ZŠ Masarykova 19/A Zodpovedná osoba - Lukács Radoslav
 10. ZŠ Abovská 36 Barca Zodpovedná osoba – Lastivková Katarína
 11. ZŠ s MŠ sv. M. Križina Zodpovedná osoba - Beregsaszi Marek
 12. ZŠ Slanec Zodpovedná osoba – Peková Katarína
 13. ŠZŠ Odborárska 2 Zodpovedná osoba - Dopirák Zuzana
 14. Gymnázium M.R.Štefánika Zodpovedná osoba – Liška Rudolf
 15. ZŠ Požiarnická Zodpovedná osoba - Holcer Richard
 16. ZŠ Jána Pavla II Zodpovedná osoba - Hricová Silvia
 17. ZŠ Družicová 4 Zodpovedná osoba - Jenčík Juraj
Propozície :

Školy budú rozdelené do jednej deväť a jednej osemčlennej základnej skupiny. (A a B). Každá škola nastupuje na zápas so súpiskou potvrdenou riaditeľom školy. Pred prvými turnajmi obdržia družstvá sadu tričiek s logom projektu.V každej skupine odohrajú družstvá zápasy každý s každým. Zápas trvá 2 x 12 minút. Po skončení zápasov základnej časti a určení poradia v skupinách sa stretnú družstvá zase na turnajoch. V závislosti na voľnom čase v Infiniti Aréne budú turnaje za účasti z každej skupiny. Počet zápasov na týchto turnajoch o konečné umiestnenie bude minimálne 4.

Žiadame Vás o dodržiavanie časov príchodu na jednotlivé turnaje. V žiadnom prípade nemôžeme obmedzovať ostatných športovcov, ktorí využívajú športovú halu na tréningový proces.

Upozorňujeme trénerov a trénerky na prezutie do športovej obuvi pri vstupe na hraciu plochu !!!

Ak sa družstvo nemôže z objektívnych dôvodov zúčastniť na turnaji, snažte sa dať vedieť o tomto organizátorom čo najskôr. V odôvodnených prípadoch zápasy družstva budú kontumované v prospech súpera, ktorý sa dostaví. Pri kontumácii budú družstvu odčítané dva body z tabuľky.

O závažných problémoch, ktoré sa týkajú celého priebehu športovej časti projektu rozhoduje hracia komisia v tomto zložení :
Damián EXNER – predseda HK tel. : 0907 937 197
Toni BLAŽEVSKI –člen a hlavný rozhodca tel. : 0905 848 710
Stanislav HOĽAN – člen zapisovateľ a časomerač. Tel. : 918 459 923

FUTSAL je za nami.

Futsalová časť košického projektu zober loptu, nie drogy je za nami. Dňa 19.5.2010 sa konali posledné dva zápasy trojmesačného maratónu s názvom futsal v Infiniti Aréne. Celkovo sa projektu zúčastnilo viac ako 210 detí - chlapcov a dievčat s pedagógmi resp. trénermi. Celkove na športoviskách deti strávili v priemere viac ako 24 hodín. Do siete súpera padlo viac než 550 gólov.

Konečné poradie, ktoré je síce výsledkom podujatia ale nebolo jeho prioritou, je takéto :

Na 19 až 9 mieste sa umiestnili tieto školy :

ŠZŠ Inžinierska 24 - Koščo Juraj
ŠZŠ Rovníková 11 - Vasiľ Miroslav
Gymn. M.R.Štefánika – Liška Rudolf
ZŠ Masarykova 19/A - Lukács Radoslav
ZŠ Krosnianska 4 - Pavliková Eva
ZŠ Slanec - Peková Katarína
ŠZŠ Odborárska č. 2 - Dopirák Zuzana
ZŠ Ulica Jána Pavla II - Hricová Silvia
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurérova 21 - Faltin Ivan
ZŠ Abovská 36 Barca - Lastivková Katarína

Na 8 až 5. mieste sa umiestnili tieto školy :

ZŠ Družicová 4 - Jenčík Juraj
ZŠ Janigova 2 - Zibrinyiová Zuzana
ZŠ Gemerská 2 - Rakušanová Jarmila
ZŠ Starozagorská 8 - Mozola Ľubomír

Na 4. až 1. mieste sa umiestnili školy v tomto poradí :

4. miesto : ZŠ Jenisejská 22 - Kmecová Beáta
3. miesto : ZŠ Požiarnická - Holcer Richard
2. miesto : ZŠ s MŠ sv. M. Križina - Beregsaszi Marek
1. miesto : ZŠ Belehradská 21 - Barsa Ladislav

Najlepším strelcom podujatia bol Maroš BEREZŇAK s 32 gólmi zo ZŠ s MŠ sv. M. Križina

Najlepšia zostav podujatia podľa hlasovania je táto :

1. Csaba PLEŠA - ZŠ Požiarnická
2. Maroš BEREZŇAK - ZŠ s MŠ sv. M. Križina
3. Jozef BELENYESI - ZŠ Jenisejská 22
4. Peter SOKOL - ZŠ Belehradská 21
5. Denis LIŠKO - ZŠ Belehradská 21

Veríme ,že sa ďeťom i pedagógom náš projekt páčil a svojou účasťou prispeli k boju proti drogám a dali podnet ďeťom na využívanie voľného času športom , tak ako sme to aj mali spolu s našimi sponzormi a partnermi v úmysle.
Naše poďakovanie patrí všetkým , ktorí nám na projekt prispeli finančne, materiálovo či osobnou podporou.
Ďakujeme