Rozpis skupín a systém súťaže basketbal Stará Ľubovňa 2010

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : Školský úrad Hniezdne

Termíny :
základné kolá : 19.10, 20.10, 25.10, 26.10, 3.11, 4.11, 9.11, 10.11
finále : 23.11, 30.11
o umiestnenie : 24.11, 1.12

Účastníci :žiaci jednej školy narodení 1.1.1996 a mladší
Skupina A :
1. Komenského
2. Levočská
3. Podolínec
4. Jakubany
Skupina B :
1.Za vodou
2. Nová Ľubovňa
3. Kamienka
4. Plavnica

Miesto :
19.10. Základná škola, Komenského č. 6, Stará Ľubovňa
20.10. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
26.10. Základná škola, Levočská č. 6, Stará Ľubovňa
27.10. Základná škola, Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa
3.11. ZŠ s MŠ Podolínec
4.11. ZŠ s MŠ Kamienka
9.11 ZŠ s MŠ Jakubany
10.11. ZŠ s MŠ Plavnica

Začiatky zápasov : o 10,00 h

Poradie zápasov : 1 – 4, 2 – 3, 4 – 3, 1 – 2, 2 – 4, 3 - 1 s pravidlom, že poradie zápasov sa mení podľa miesta odohratia zápasov, domáce družstvo má vždy číslo 1.

Postup : do finále postupujú prvé dve družstvá z oboch skupín, družstvá na treťom a štvrtom mieste z oboch skupín odohrajú dva turnaje na palubovkách škôl, ktoré skončili na treťom mieste

Finále :
23.11. na palubovke víťaza skupiny A
30.11. na palubovke víťaza skupiny B

Zápasy o 5. – 8. miesto :
24.11. na palubovke tretieho družstva skupiny A
1.12. na palubovke tretieho družstva skupiny B

Hrací čas : 2 x 10 minút / prípadne podľa dohody /

Podmienka štartu : podpísaná riaditeľom školy a nemenným vedúcim družstva

Počet chlapcov a dievčat : : v zápasoch musia byť na ihrisku popri chlapcoch minimálne dve dievčatá !

Pravidlá : podľa platných pravidiel basketbalu a ustanovení týchto propozícií

Technické zabezpečenie : stolík, stopky, zápisy, píšťalka a ukazovateľ skóre

Rozhodcovia : Mgr. Vladislav Boršovský a PaedDr. František Solár

Ekonomické zabezpečenie : družstvá štartujú na vlastné náklady

Ocenenia : : basketbalové lopty pre potreby telesnej výchovy, poukážky na nákup športových potrieb, tričká pre každého účastníka projektu, ocenenia za účasť i umiestnenie, možnosť pravidelného súperenia v duchu fair – play, športové i spoločenské zážitky a bonus - účasť na zápase Euroligy žien 15.12.2010 v Infinity aréne v Košiciach s prevzatím ocenení

Informácie :
tel. čísla : 0908 980 746, 0907 937 197
e-maily : fransol@centrum.sk, projekt@zoberloptu.sk

Damián Exner
riaditeľ OZ

PaedDr. František Solár
okresný koordinátor