Propozície turnaja v dňoch 29.3 2011 – 19.4.2011 družstiev starších žiačok

Turnaje starších žiačok ZOBER LOPTU NIE DROGY sa odohrajú na ZŠ Bernolákova 16 vždy od 14,30 hod. v termínoch:

1. turnaj skupina A 29.3.2011
ZŠ Bernolákova 16
ZŠ Požiarnická
ZŠ Lechkého 1
ZŠ Čordákova 50

2. turnaj skupina B -5.4.2011
ZŠ Bernolákova 18
ZŠ Staničná 13
ZŠ Považská 12
ZŠ Janigova

3. turnaj o umiestnenie 12.4.2011 ZŠ Bernolákova 16
14,35 Bernolákova16 Janigova víťaz D1 porazení C1
15,05 Bernolákova18 Požiarnická víťaz D2 porazení C2
15,35 Lechkého Považská o 7 - 8. miesto
16,05 Čordákova Staničná o 5 - 6 miesto
16,35 C1 C2 o 3 - 4 miesto
17,05 D1 D2 o 1 - 2 miesto
17,35 V y h o d n o t e n i e

Prosím družstvá starších žiačok, aby svoju účasť potvrdili na t.č. 0907 94 11 62, alebo kzha-ke@azet.sk, girdasovova@gmail.com

Propozície turnaja v dňoch 21.3 2011 – 25.3.2011 kombinovaných družstiev ml. žiačok a žiakov

Miesto: Infiniti Aréna
Hrací čas: 2 x 12. min, doba 1 zápasu 24 min bez prerušenia časomiery v polčase pri výmene strán. Zápas sa musí skončiť výhrou jedného družstva. Ak sa v riadnom hracom čase skončí zápas remízou, nesledujú 7- metrové hody a to 4. ak sa nerozhodne po štyroch nasleduje „rýchla smrť“ t.j. ak jeden z dvojice súperov nedá 7- metrový hod jeho družstvo prehralo zápas.
Zloženie družstva: Kombinované družstvá 5 až 7 ročníkov, ohraničené dátumom narodenia po 1.9.1998, max. počet členov 14. Podmienkou je dodržať na ihrisku pomer chlapcov a dievčat 4:3 bez ohľadu na obsadenie jednotlivých postov. Túto podmienku je potrebné dodržiavať aj po prestriedaní, aby bol pomer síl na ihrisku vždy vyrovnaný a nevznikala výhoda z titulu nerovnosti pohlaví.
Podmienka štartu: Súpisky prihlásených škôl s uvedením dátumu narodenia, potvrdené riaditeľstvom školy.

U P O Z O R N E N I E :

Obratom nahlásiť panovi Exnerovi počet účastníkov v družstve, za účelom zabezpečenia tričiek pre deti a zodpovedného vedúceho. Na zápas treba prísť aspoň 30 min. pred zápasom.

Rozpis zápasov:

Pondelok 21.3.2011- skupina A - rozdoca : Bc. Solárikvá Ria
11.30 – ZŠ Požiarnicka – Medzev
12.15 – Medzev – ZŠ Považská
13.00 – ZŠ Považská – ZŠ Požiarnicka

Utorok 22.3.2011 – Skupina B – rozhodca : Mgr. Daňo Jozef, Ing.Sabol Ondrej
12.30 – ZŠ Bernolákova 16 – ZŠ Bernolákova 18
13.00 – ZŠ Janigova – ZŠ Družicová
13.30 – ZŠ ZŠ Bernolákova 18 - ZŠ Družicová
14.00 – ZŠ Bernolákova 16 - ZŠ Janigova
14.30 – ZŠ Janigova - ZŠ Bernolákova 18
15.00 – ZŠ Družicová - ZŠ Bernolákova 16

Piatok 25.3.2011 – Zápas o 5. – 6. Miesto – Skupina C
12.00 – 3 B – 3.A

Piatok 25.3.2011– Zápasy o 1. – 4. Miesto – Skupina D
11.00 – 1 A – 2 B
11.30 – 1 B – 2 A
12.30 – Porazení – D1 – D2
13.00 – Víťazi – D1 – D2
13.30 –Záver, vyhodnotenie