O Akcii - obsah

 

Prečo práve loptové hry

Ilustračný obrázok

Základnou myšlienkou projektu je rozvíjať športové aktivity, predovšetkým loptové hry, u detí a mládeže a vytvoriť tak priestor pre elimináciu drogovej závislosti, ktorá vo zvýšenej miere ohrozuje práve deti v nami zvolenej vekovej kategórii. Projektom chceme prehĺbiť záujem o loptové hry v športovej a rekreačnej forme a poukázať na ich pozitívny vplyv pri formovaní fyzických a psychických daností každého jednotlivca. Pretože loptové hry učia jej aktérov tímovej spolupráci, tvorivosti, koncentrácii, rozvíjajú kondičné aj koordinačné schopnosti, učia strategicky rozmýšľať a kombinovať, podporujú rôzne druhy komunikácie, pestujú zmysel pre fair play.

 

Predošlá kapitola strana 3 Ďalšia kapitola