O Akcii - obsah

 

Pre koho to robíme?

Ilustračný obrázok

Priami príjemcovia: žiaci základných škôl mesta Košice / 2 500 žiakov – 6. až 9. ročník ZŠ/a osemročných gymnázií

Nepriami príjemcovia:

  • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci základných škôl a osemročných gymnázií
  • predstavitelia jednotlivých športových klubov mesta
  • rodičia a ostatná široká verejnosť

Hlavným dôvodom výberu cieľovej skupiny je rizikovosť detí v pubertálnom veku, ktorí sú ohrození drogovou závislosťou.Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnutie cieľov projektu je to, že spomínané loptové hry majú v Košiciach silnú tradíciu vo vrcholovej aj rekreačnej podobe. Rozvíjajú vyššie spomenuté fyzické a psychické aspekty jednotlivcov aj kolektívov.

 

Predošlá kapitola strana 8 Ďalšia kapitola