O Akcii - obsah

 

Čo je našim cieľom dnes...

Ilustračný obrázok

Cieľom projektu je získať čo najviac detí základných škôl a osemročných gymnázií pre basketbal, hádzanú a futbal/futsal, presvedčiť ich o tom, že je lepšie vziať do rúk loptu ako drogy. Na podporu tohto cieľa chceme využiť spojenie so špičkovými slovenskými basketbalovými klubmi mužov i žien tak, aby nám športové vzory pomohli formovať budúcnosť mladej generácie. Cieľom projektu je aj prezentovať slovenskej verejnosti partnerov, ktorí svojou podporou prejavili seriózny záujem o budúcnosť mladých ľudí

Účastníkov projektu vybavíme športovým náčiním - loptami, aby sa mohli aktívne venovať basketbalu, hádzanej či futbalu. Chceme tak podporiť ešte intenzívnejšie využívanie súčasných tréningových možností pre deti základných škôl /telocvične, ihriská, sídliskové priestranstvá/ , angažovať učiteľov telesnej výchovy a trénerov a dosiahnuť tak zmenu v spôsobe trávenia voľného času mládeže. Súťaže doplníme o prednášky a besedy na tému prevencie drogových závislostí s cieľom presvedčiť mladých ľudí pozitívnymi príkladmi, že pravidelné športovanie môže mať na ich budúcnosť podstatne lepší vplyv, ako upísanie sa drogám.

 

Predošlá kapitola strana 4 Ďalšia kapitola