O Akcii - obsah

 

Kto a ako sa môže prihlásiť?

Ilustračný obrázok

Do jednotlivých turnajov sa môžu prihlásiť chlapci a dievčatá zo základných škôl a osemročných gymnázií /ročníky narodenia 1992, 1993, 1994/. Riaditeľom škôl zašleme oznámenia o konaní turnajov, prihlášku so štatútom a pravidlami turnajov, prípadne ich oslovíme osobne. Riadnym vyplnením prihlášky a zaslaním na nami určenú adresu riaditeľ prihlási školu do súťaže. Postup oslovenia jednotlivých škôl ako aj organizovania turnajov budeme koordinovať s oddelením školstva – úsek športu Magistrátu mesta Košice prípadne s útvarom školstva Košického samosprávneho kraja /osemročné gymnáziá/.

 

Predošlá kapitola strana 9 Ďalšia kapitola