O Akcii - obsah

 

...v budúcnosti

Ilustračný obrázok

Keďže pilotný projekt – basketablový turnaj v novembri a decembri 2007 zaznamenal vynikajúci ohlas, rozhodli sme sa doplniť ho organizovanie podobných súťaží aj v hádzanej a futbale/futsale. Predpokladáme vytvorenie dlhodobej tradície tejto súťaže so zámerom rozšíriť ho nielen v Košickomsamosprávnom kraji, ale na celom Slovensku. V prvej fáze sa sústredíme na prípravu a realizáciu súťaží a besied s protidrogovou tematikou. Podstatou druhej fázy projektu bude rekonštrukcia betónových ihrísk prostredníctvom nových technológií. Pilotným mestom v tomto projekte je mesto Košice, ktoré doň vstúpilo ako partner.

Našou snahou je poskytnúť deťom a mládeži plochy s kvalitným a bezpečným povrchom, umožňujúcim celoročné športovanie. Základným zámerom je obnoviť a zrekonštruovať podľa súčasných hygienických a bezpečnostných požiadaviek všetky športoviská, ktoré sa v minulosti často aj svojpomocne vybudovali pri predškolských zariadeniach a pri základných školách. Tieto plochy by však mali deťom a mládeži byť k dispozícii nielen počas školského vyučovania, ale mali by poskytovať priestor aj na mimoškolskú športovú činnosť.

 

Predošlá kapitola strana 5 Ďalšia kapitola