O Akcii - obsah

 

V čom je podstata projektu?

Ilustračný obrázok

Podstatou navrhovaného projektu je boj proti drogám športovými aktivitami školskej mládeže. Projekt ráta s organizovaním basketbalovej, hádzanárskej a futbalovej/futsalovej súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v Košiciach a s postupnou modernizáciou jednotlivých športových objektov a vonkajších areálov, kde sa táto súťaž uskutoční. Projekt ráta s vytvorením tradície v organizovaní podobných súťaží, ktorú združenie začalo budovať zorganizovaním turnaja v basketbale zmiešaných družstiev pre žiakov spomínaných vekových kategórií v roku 2007. Po výborných odozvách na minuloročný projekt a na základe výziev z ďalších športov /hádzaná, futbal-futsal/ sme sa rozhodli rozšíriť odskúšaný projekt, u ktorého predpokladáme postupné prerastanie do celoslovenského rozmeru. Na realizáciu projektu bude dozerať dozorná rada v zložení:

  • Hana Jendrichovská, hráčka KOSIT 2013 Košice
  • Ing. Mikuláš Čečko, námestník primátora mesta Košice
  • Ing. Ján Bača, riaditeľ vonkajších vzťahov US Steel Košice

Celkovým cieľom projektu je drogová prevencia na školách prostredníctvom záujmovej športovej činnosti organizovaním basketbalovej, hádzanárskej a futbalovej/futsalovej súťaže, zlepšenie kondície žiakov základných škôl, podpora koncentrácie, tvorivosti, tímovej spolupráce a zmyslu pre fair play.

 

Predošlá kapitola strana 6 Ďalšia kapitola