O Akcii - obsah

 

Vyhodnotenie projektu

Ilustračný obrázok

Turnaj bude ukončený slávnostným odovzdaním vecných cien víťazom turnajov prostredníctvom hostí – osobností z hádzanej, basketbalu, futbalu/futsalu. 21. júna počas finále Streetbasketu v Steel aréne.

Po ukončení turnajov budeme analyzovať ich priebeh, ich silné a slabé stránky. Zosumarizujeme ohlasy jednotlivých cieľových skupín. Výsledky budú uverejnené v košických printových médiách a na webstránke, ktorá vznikne ako súčasť projektu a bude pravidelne informovať účastníkov turnajom o ich priebehu a výsledkoch.

Zabezpečenie drogovej prevencie na školách sa tak bude realizovať prostredníctvom záujmovej športovej činnosti – organizovanie basketbalovej, hádzanárskej, futsalovej súťaže turnajovým spôsobom medzi jednotlivými školami. Doplní ich organizovanie besied na tému boja proti drogám na jednotlivých turnajoch prostredníctvom športových vzorov mesta Košice.

 

Predošlá kapitola strana 11