Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : Školský úrad Hniezdne, učitelia telesnej výchovy prihlásených škôl

Termíny :
základné kolá : 4.11., 11.11.,18.11.
finále : 2.12., 9.,12.

Účastníci :žiaci jednej školy narodení 1.1.1994 a mladší
Skupina A :
1. Za vodou Stará Ľubovňa
2. Podolínec
3. Levočská č. 6, Stará Ľubovňa
Skupina B :
1. Nová Ľubovňa
2. Komenského č. 6, Stará Ľubovňa
3. Kamienka

Miesto :
4.11. - Základná škola Za vodou Stará Ľubovňa
Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa
11.11. - Základná škola s materskou školou Podolínec
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
18.11. – Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa
Základná škola s materskou školou Kamienka

Začiatky zápasov : o 09,00 h

Poradie zápasov : 2 – 3, 1 – 2, 3 – 1 s pravidlom, že poradie zápasov sa mení podľa miesta odohratia zápasov, domáce družstvo má vždy číslo 1

Postup : do finále postupujú prvé dve družstvá z každej skupiny tretí zo skupiny odohrajú dvojzápasy najprv na palubovke tretieho zo skupiny A, potom na palubovke tretieho zo skupiny B

Finále :
2.12. – na palubovke víťaza skupina A
9.12. – na palubovke víťaza skupiny B
3.12. – na palubovke tretieho zo skupiny A
10.12. – na palubovke tretieho zo skupiny B

Hrací čas : 2 x 10 minút čistý čas / pripadne podľa dohody /

Podmienka štartu : súpiska podpísaná riaditeľom školy a vedúcim družstva

Počet chlapcov a dievčat : v zápasoch musia byť na ihrisku popri chlapcoch minimálne dve dievčatá

Pravidlá : podľa platných pravidiel basketbalu a ustanovení týchto propozícií

Technické zabezpečenie : stolík, stopky, zápisy / donesiem / píšťalka a ukazovateľ skóre

Rozhodcovia : Mgr. Vladislav Boršovský a PaedDr. František Solár

Ekonomické zabezpečenie : družstvá štartujú na vlastné náklady

Ocenenia : basketbalové lopty pre potreby telesnej výchovy, poukážka na nákup športových potrieb, účastníci získajú tričká a ocenenia za účasť i umiestnenie, možnosť športovať, získavať športové i spoločenské zážitky a b o n u s - účasť na zápase Euroligy žien 16.12.2009 v Infinity aréne v Košiciach s prevzatím ocenení

Informácie :
tel. čísla : 0908 980 746, 0907 937 197
e-maily : fransol@centrum.sk, projekt@zoberloptu.sk

Damián Exner
riaditeľ OZ

PaedDr. František Solár
okresný koordinátor