"Zober loptu, nie drogy" - basketbalový turnaj zmiešaných družstiev žiakov ZŠ

Na základe Vašej elektronickej prihlášky do projektu „Zober loptu, nie drogy“ - basketbalový turnaj zmiešaných družstiev žiakov ZŠ, Vám zasielam nasledujúce pokyny. Turnaj je určený pre žiakov II. stupňa a keďže družstvá majú byť zmiešané počas hry na hracej ploche vždy musí hrať aspoň jedno dievča (v prípade dievčenského družstva aspoň jeden chlapec). Toto je jediná podmienka, ktorú je potrebné dodržať, všetky ostatné nižšie uvedené pokyny majú len doporučujúci charakter a po dohode vedúcich družstiev je ich možné zmeniť. Miesto realizácie zápasov v skupinách neurčujeme, nechávame to na dohodu vedúcich družstiev prípadne sa určí losovaním.

Termín realizácie zápasov v skupinách: do 28. apríla 2009

Bezprostredne po skončení zápasov v skupinách prosíme nahlásiť víťazov skupín (na nižšie uvedený kontakt), ktorí sa v máji stretnú vo finálovom kole. Termín a miesto finálového kola oznámime začiatkom mája.

1. Hrá sa podľa pravidiel basketbalu, ktoré môžu byť prispôsobené školským podmienkam (po dohode vedúcich družstiev).
2. Doporučený hrací čas 4x7min, (príp. 2x15 min.) - po dohode vedúcich družstiev aj iný.
3. Rozhodcov v skupinových zápasoch vykonávajú vedúci družstiev, resp. prizvaný rozhodca.
4. Hrá sa v štyroch skupinách po troch družstvách systémom každý s každým.
5. Bodovanie: výhra 2 body, remíza 1 bod, prehra – 0 bodov.

Postupový kľúč:
1. Víťazi skupín sa v máji stretnú vo finálovom kole.
2. Družstvá z druhého a tretieho miesta v skupine v turnaji ďalej nepokračujú.
3. O umiestnení družstiev v tabuľke rozhoduje počet bodov.
4. V prípade rovnosti bodov družstiev o umiestnení v tabuľke rozhoduje:
 a) vzájomný zápas,
 b) celkový rozdiel dosiahnutých a inkasovaných bodov (košov),
 c) vyšší počet dosiahnutých bodov (košov),
 d) žreb, (príp. iné kritérium po dohode vedúcich družstiev)
Do 17. apríla 2009 žiadame o nahlásenie termínu a miesta konania zápasov v skupinách Mgr. Jakubíkovi telefonicky 3100548, alebo mailom milos.jakubik@presov.sk

Rozpis skupín:

I. Skupina:
ZŠ Šmeralova
ZŠ Bajkalská
ZŠ Mirka Nešpora

II. Skupina:
ZŠ Prostějovská
ZŠ Mukačevská
ZŠ Československej armády

III. Skupina:
ZŠ Kúpeľná
ZŠ Lesnícka
ZŠ Važecká

IV. Skupina:
ZŠ Sibírska
ZŠ Šrobárova
ZŠ Májové námestie

S pozdravom PhDr. Kvetoslava Komanická - vedúca odboru