Program a výsledky súťaží

Basketbal finálový deň

Najlepší strelec finálových zápasov: Matúš Kapľavka - ZŠ Májové námestie - 26 bodov

Najlepšia strelkyňa finálových zápasov: Veronika Juščáková - ZŠ Májové námestie - 5 bodov

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas Streetbasketu Prešov 2009 v sobotu 30.05.2009 o 12.30h.
Ocenenia a odmeny za účasť na projekte dostanú všetky zúčastnené školy !!!

Hrací deň:26.5.2009

 
Program hracieho dňa 26.5.2009
utorok 26.5.2009
Č.z. Zápas Výsledok
1. ZŠ Šmeralova - ZŠ Čsl. armády 14:16
2. ZŠ Lesnícka - ZŠ Májové námestie 7:21
3. ZŠ Šmeralova - ZŠ Májové námestie 11:37
4. ZŠ Lesnícka - ZŠ Čsl. armády 11:21
5. ZŠ Šmeralova - ZŠ Lesnícka 12:14
6. ZŠ Čsl. armády - ZŠ Májové námestie 6:36