Program a výsledky súťaží

Účastnícti: VII. ZŠ Krymská 5, ZŠ Obchodná Sečovce, I. ZŠ T. J. Moussona 4, V. ZŠ Školská 2, VIII. ZŠ Pavla Horova, VI. ZŠ Okružná, ZŠ Margecany, 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra

Hrací deň:14.12.200930.11.2009

 
Program hracieho dňa 14.12.2009
pondelok 14.12.2009
Č.z. Zápas Výsledok
1. ZŠ Obchodná Sečovce - ZŠ Margecany 8:11
2. ZŠ Obchodná Sečovce - I. ZŠ T. J. Moussona 4 9:6
3. ZŠ Obchodná Sečovce - V. ZŠ Školská 2 10:5
4. ZŠ Obchodná Sečovce - VI. ZŠ Okružná 17:2
5. ZŠ Obchodná Sečovce - VII. ZŠ Krymská 5 5:8
6. ZŠ Obchodná Sečovce - VIII. ZŠ Pavla Horova 8:2
7. ZŠ Obchodná Sečovce - 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra 8:8
8. ZŠ Margecany - I. ZŠ T. J. Moussona 4 11:2
9. ZŠ Margecany - V. ZŠ Školská 2 12:3
10. ZŠ Margecany - VI. ZŠ Okružná 19:2
11. ZŠ Margecany - VII. ZŠ Krymská 5 12:8
12. ZŠ Margecany - VIII. ZŠ Pavla Horova 14:2
13. ZŠ Margecany - 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra 13:13
14. I. ZŠ T. J. Moussona 4 - V. ZŠ Školská 2 5:6
15. I. ZŠ T. J. Moussona 4 - VI. ZŠ Okružná 14:3
16. I. ZŠ T. J. Moussona 4 - VII. ZŠ Krymská 5 4:13
17. I. ZŠ T. J. Moussona 4 - VIII. ZŠ Pavla Horova 8:6
18. I. ZŠ T. J. Moussona 4 - 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra 6:12
19. V. ZŠ Školská 2 - VI. ZŠ Okružná 10:3
20. V. ZŠ Školská 2 - VII. ZŠ Krymská 5 3:15
21. V. ZŠ Školská 2 - VIII. ZŠ Pavla Horova 1:4
22. V. ZŠ Školská 2 - 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra 1:10
23. VI. ZŠ Okružná - VII. ZŠ Krymská 5 1:15
24. VI. ZŠ Okružná - VIII. ZŠ Pavla Horova 0:13
25. VI. ZŠ Okružná - 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra 3:14
26. VII. ZŠ Krymská 5 - VIII. ZŠ Pavla Horova 13:5
27. VII. ZŠ Krymská 5 - 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra 13:7
28. VIII. ZŠ Pavla Horova - 8-roč. gymnázium Ľ. Štúra 4:4