Program a výsledky súťaží

Basketbal o 5. miesto

Účastnícti: Podolínec, Kamienka

Hrací deň:9.12.20092.12.2009

 
Program hracieho dňa 9.12.2009 10:00
streda 9.12.2009 10:00
Č.z. Zápas Výsledok
1. Kamienka - Podolínec 14:15
2. Kamienka - Podolínec 16:25